arkgrave
right-top
Pleisterplaatspijl
Knooppunt
Natuurrecreatie
Planschets
Waterfront Gravepijl
Staat van dienstpijl
Contactpijl
right-bottom
lt
De ark ‘Prinses Margriet' als rivierpleisterplaats
Op een knooppunt van fiets-, wandel-, kano, en ruiterroutes ligt de ark ‘Prinses Margriet' op een historische locatie aan de Maas bij de vestingstad Grave.
Op de plek waar vroeger een buitenzwembad was gelegen zijn ook de vage contouren van de oude buitenvestingwerken aanwezig.
foto
Prinses Margriet
 
lb
lt
Pleisterplaats aan de Maas
Het ontwerp van de pleisterplaats in de vorm van een drijvende accommodatie speelt in op de bijzondere toeristische/recreatieve potenties van Grave als stad aan de Maas.
De ligplaats, op korte loopafstand van de stadskern, ligt bovenstrooms nabij km-raai 174,150 in de Maas en ziet ui op de brede uiterwaarden tussen Nederasselt en Overasselt, het sluis- en stuwcomplex.
De Maas heeft als hoofdvaarweg een belangrijke functie voor de scheepvaart en recreatievaart met 16.000 scheepsbewegingen per jaar.
De rivier heeft als ‘oermoeder’ van het landschap de primaire functie, het afvoeren van water, ijs en sediment. Daarnaast zijn rivieren en uiterwaarden met een eigen dynamiek van wisselende waterstanden, de dragers van de natuurwaarden.
Het rivierengebied is een belangrijk onderwerp van nationale- en internationale bemoeienis.
 
lb