arkgrave
right-top
Pleisterplaatspijl
Knooppunt
Natuurrecreatie
Planschets
Waterfront Gravepijl
Staat van dienstpijl
Contactpijl
right-bottom
lt
Planschets
De bedrijfsopzet van de ark ‘Prinses Margriet' als rivierpleisterplaats aan de Maas bij Grave op de plek van het voormalige zwembad zal aan specifieke situatie worden aangepast naar de volgende productformule:

Informatie
Een goed ingericht informatie-centrum (ca 20 zitplaatsen) met presentatie over:
*Historische landschapselementen, natuur en rivierdynamiek en landschap;
*Waterbeheer en scheepvaart;
*Verwijzing naar lokale VVV en aanvullende gegevens over routes en voorzieningen.

Eten, drinken, slapen
De bezoekers ruimten (max. 30 zitplaatsen) op de ark zullen bestaan uit:
Entree, verblijfsruimte en serre voor individueel- en groepsbezoek;
Ruimte voor bijeenkomsten voor kleine groepen;
Accommodatie voor Bed & Breakfast, 3 kamers voor in totaal maximaal 12 personen.

De trend is de laatste jaren verschoven naar de aandacht voor het recreatief medegebruik van de openbare en groene ruimten en het spreiden en opwaarderen kleinschalige en gevarieerde voorzieningen, gekenmerkt door:
Afwisseling, eenvoud en kwaliteit (informatie, presentatie, eten drinken slapen).
Persoonlijk en uitnodigend gastheerschap.
Kleinschaligheid in een aantrekkelijke groen en waterrijke omgeving.
 
lb
ltrt
Exploitatie en beheer
Voor praktisch e diensten en adviezen, onderhoud, beheer en nautische zaken zal ook in de toekomst gebruik worden gemaakt van vakmanschap, technische en nautische kennis van de leden van de Vereniging Voormalig Marinepersoneel Rivierenland en de Sociëteit Olie & Stoom.  (vereniging van eigenaren van Authentiek bedrijfsvaartuigen/sleepboten ,Register Varend Monument).
Omgekeerd speelt het oud marinevaartuig en schipperscentrum (KSSC) een rol van betekenis voor de regelmatige oploopbijeenkomsten van beiden verenigingen.
Hierdoor zal de exploitatie van de andere functie van de rivierpleisterplaats worden ondersteund en versterkt.
 
lbrb
lt
SOS
 
lb