arkgrave
right-top
Pleisterplaatspijl
Waterfront Gravepijl
Op de kaart
Weg en inham
Kadastraal
Staat van dienstpijl
Contactpijl
right-bottom
lt
Gebruiksgeschiedenis van het projectgebied op de kaart
De projectlocatie is op diverse kaarten te zien als onderdeel van het stedelijk gebeid. De kaart van 1830 geeft de locatie aan op het snijpunt van water, vestingmuur en het buiten-verdedigingswerk.
Het waterfront van de stad werd op de kaart van rond 1900 als werkkant van de stad en als los- en laadplaats ingetekend.
Op de kaart van 1954 wordt de plek van het voormalig buitenzwembad aangegeven.
Enig reliëf in het terrein maken de contouren van delen van de oude vestingwerken zichtbaar.
Er zijn plannen om fragmenten van de vestingwerken sterker te markeren, zoals dat ook zal gebeuren met het kroonwerk Coehoorn, aan de overkant van de Maas.
De weg naar de ark heeft deel uitgemaakt van de buitenste linie van de oostelijke verdedigingswerken.
 
lb