arkgrave
right-top
Pleisterplaatspijl
Waterfront Gravepijl
Op de kaart
Weg en inham
Kadastraal
Staat van dienstpijl
Contactpijl
right-bottom
lt
Gebruiksgeschiedenis kadastraal
De locatie is kadastraal bekend als Gemeente Grave, sectie E, nummers 1421/1422, nabij km-raai 174,150.
Het terrein, gelegen tussen toegangsweg en stadsrand is in gebruik als weiland (hooiproductie) en evenemententerrein, schutterijveld, trapveld, hondenuitrenplaats en zon- en speelweide.
In 1994 werd in het kader van de ruilverkaveling door de Landinrichtingscommissie een vis(parkeer)plaats van ca 750 m2 aangelegd.
Het belendend terrein ten oosten, in beheer van het Brabants Landschap, wordt begraasd door Schotse Hooglanders. Het overigen deel daarvan tot aan de dijk is in gebruik als landbouwgrond (maïs).
 
lb