arkgrave
right-top
Pleisterplaatspijl
Knooppunt
Natuurrecreatie
Planschets
Waterfront Gravepijl
Staat van dienstpijl
Contactpijl
right-bottom
lt
Natuurrecreatie in historisch decor
Naast de beleidsaandacht is er een groeiende publieke belangstelling voor het rivierengebied. Met name de uiterwaarden met natuurontwikkeling, de watergebonden bedrijvigheid, sluis- en stuwcomplex en vistrap vormen een aantrekkelijk decor voor recreatie ter plaatse, waarbij de wijze van verplaatsen (fietsen, wandelen, paardrijden of varen) meer doel is dan middel.
Grave is hierbij een aantrekkelijk einddoel of etappeplaats.

Ter concretisering van het Vinexbeleid is het plan Nadere Uitwerking Rivierengebied (Nurgrapport) opgesteld. Hierin worden de aanbevelingen genoemd voor de ontwikkeling van stedelijke waterfronten van bastide- en vestingsteden.
Met natuur binnen handbereik wordt het recreatieve medegebruik van het stedelijk uitloopgebied gestimuleerd.(zie stedelijke ontwikkelingsvisie Grave 1993).

In de bufferzone tussen bebouwing en het landelijke rivierenlandschap zoekt de recreant rust, ruimte, persoonlijk gastheerschap en kleinschalige voorzieningen.
De toenemende belangstelling voor de actieve korte vakanties in eigen land, fietsen, wandelen, watersport, beleving van de natuur en cultuurhistorie sluiten naadloos aan op wat het rivierenland te bieden heeft.
De pleisterplaats als scharnierpunt tussen stadsdrukte, rust en ruimte op de rivier maakt de relatie land en water tastbaar.
Voor een planologisch kader zie:Nota Ruimte,water; Tropnota Grave, 1987; Stedebouwkundige Ontwikkelingsvisie 1993; Streekplan 2002/2006; Reconstructieplan Brabant Peel & Maas.
 
lb
lt
Hoog water
  Terug  


 
lb